SportsPromo verzorgde het Bubble Voetbal op het jaarlijkse turnkamp van Gymnastiekvereniging Maasluis. Met grootste lol en plezier werd door iedereen deelgenomen aan de Bumperz ballen waarbij het de bedoeling is om elkaar zo goed als mogelijk te hinderen tijdens de activiteit.

 

Referenties